0965.215.967

CTY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP THL VIỆT NAM
  • Nền trang con

Gửi thông tin liên hệ

CTY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP THL VIỆT NAM

Địa chỉ: Nhà máy chế tạo
Km8+93, Quốc lộ 5 mới, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0965.215.967

Hotline: 0934.204.269

Fax:

Email: thl.cokhicongnghiep@gmail.com

Website: http://cokhicongnghiepthl.com/

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ COKHICONGNGHIEPTHL.COM - Designed by VinaWeb